För 100 år sedan

Annons: En stålsparkstötting är tillvaratagen och återfås mot havda kostnader. E. Eriksson, Barberare.

Annons: En Gosskänga är upphittad mellan Hortlax och Bergsviken och återfås mot annonskostnaden hos Johan Axel Johansson, Bergsviken.

Annons: Ett Damur är upphittat på en av stadens gator och återfås mot annonskostnaden hos stickerskan Ida Wiklund, Piteå.

Annons: Velocipeder av bästa Svenska fabrikat. Prima Luft- och Slitringar samt alla slags Velocipeddelar och Reparationer till förmånligaste priser i Hjulhammars Smidesverkstad ( Emanuel Berglund) Rt. 9, Kopparnäs, Håkansö.

För 75 år sedan

Polisen undersöker för närvarande en stöldaffär i folkskolan i staden. I två klasser har nämligen åverkan gjorts på skolsparbössor. En av dessa länsades å hela innehållet, 35 kronor, och ur de andra hade man lyckats pillra ut 13 kronor, Utredning pågår.

F. kronokassören i Piteå, Rudolf Wahlberg, har avlidit på sjukhus i Stockholm. Han har sedan ett par år tillbaka varit bunden vid sjuksängen och vårdats på ett flertal sanatorier. Han undergick en revbensoperation i Stockholm och tillståndet efter densamma var mycket gott. Hjärtat mankerade emellertid och kom så döden. Den bortgångne, som var 38 år gammal, var född i Piteå. Sin ungdom ägnade han åt militäryrket. Senare erhöll han anställning som rådhusvaktmästare i Piteå och förordnades senare till kronokassör, en tjänst som han skötte på ett utmärkt sätt. Sedan staden lades under landsrätt utnämndes han till skrivbiträde hos landsfiskalen i Piteå norra distrikt, en tjänst som han dock ej hann tillträda innan han insjuknade. Han sörjes närmast av maka och barn samt föräldrar och syskon.

För 50 år sedan

Undersköterskeexamen har vid Kalix centrala yrkesskola avlagts av bl.a, Eva-Maj Bergström, Öjebyn, Margareta Dahlgren, Arjeplog och Sylvia Öhman, Piteå. Sjukvårdsbiträdesexamen har avlagts av bl.a. Gunngerd Grönlundh, Vidsel, Christina Rova, Älvsbyn och Eivor Westerlund, Älvsbyn. Examen som vårdbiträden vid ålderdomshem har bl.a. avlagts av Lisbeth From Arjeplog och Line Jonsson, Arvidsjaur.

För 25 år sedan

Sonny Sörensen toppar kds landstingslista för första valkretsen i Norrbotten.