För 100 år sedan

Från allmänheten. Till vederbörande! I vår, som förut om vårarna, finnes det ganska gott om utsvultna hästkrakar. Detta kan ju förstås inte vara så mycket att undra på efter vinterns stränga arbete, men att en del utmagra hästkrakar dessutom skola trakteras med långhalm det blir i längde inte vidare trevligt att åse. Dess bättre är det ju inte så många kuskar som använda denna metod, men här i Övra Tväråsel, får man just nu, dag efter dag, bevittna huru en okynnig körsven marterar sitt utsvultna hästkreatur, den magraste häst som finns inom byn. Vi varna i alla fall vederbörande att fortsätta med behandlingen ifråga, i annat fall kan det hända att saken föres vidare. Åsyna vittnen.

För 75 år sedan

Planerna på att sätta igång ett riksbygge i Arvidsjaur ha nu fortskridit så långt att man vid ett sammanträde bildade Riksbyggens bostadsrättsförening Arvidsjaurshus. Föreningen fick vid sin start nio medlemmar och i styrelsen invaldes kronojägare Frans Ringström, postassistent Erik Tynell, lokalredaktör V. Holmlund, träarbetaren Gustaf Norén och distriktstummare Karl Nordlund. Styrelsesuppleanter blevo predikant Axel Andersson, köpman Ivar Fellenius och jägmästare Daniel Ekelund. Till revisorer utsågos kamrer Torsten Lindgren, landsfiskal Gunnar Widén och fjärdingsman Ivar Granlund med kontoristen Hjalmar Lindström och köpman Uno Pettersson som suppleanter. Till ordförande utsågs hr Ringström, sekreterare hr Holmlund och kassör hr Tynell. Den nybildade föreningen har för avsikt att snarast möjligt igångsätta ett bostadsbygge om 6-8 lägenheter. Tomt för bygget ha upplåtits av municipalsamhället på kvarteret Lejonet vid Nyborgstjärn.

För 50 år sedan

De från alla sidor allvarligt menade försöken att lappa ihop sprickorna inom vänsterpartiet kommunisternas Norrbottensdistrikt misslyckades helt vid den årskonferens som hölls på Framnäs folkhögskola. Styrelsen som krymptes från 30 till 20 personer fick följande representation från södra länsdelen Axel Pettersson, Piteå, Fritz Lundberg, Arvidsjaur, Evert Eklund, Arjeplog,

För 25 år sedan

Kristdemokratiska samhällspartiet i Norrbotten har placerat förskollärare Mats Engström, Öjebyn, på andra plats på sin riksdagslista.