För 100 år sedan

Genmäle till Mannen på taket. Trots det att vi äro barn av det upplysta tjugonde århundrandet tycka vi – i likhet med våra förfäder, de gamla nordborna – mycket om sagor o. därför lyste säkert våra ögon av glad förväntan, när vi i förra veckans torsdagsnummer av P.T, fingo syn på "En saga om geten". Vi minns den säkert alla, Sagan väckte berättigat uppseende och jubel överallt i Norrbottens län där P.T. är läst och uppskattad, men även berättigad harm där sanningen är känd och uppskattad. Ty vid närmare undersökningar befanns att sagoförtäljaren ej aktat för rov att inflika en del lögner. Men emedan han befann sig "på taket" och troligen glömt almanackan nere, må det tillgivas att han - kanske yr av vistelsen i de högre regionerna - gripits av den s.k. 3-dygnsvilan och skrivit d. 24 april istället för den 23 vilken var den dag då sagan oomnämnde N.E.E reste upp till Malmfälten. Att det raggiga kräket sparkade sönder buren äger sin fulla riktighet, men däremot inte påstående att buren var hopspikad med pappspik. Synvilla, min gode hr Takman!. Jag ber även att i sanningens intresse få upplysa om en del andra "villor" som – tack vare sagoberättarens benägenhet att "skarva" i sina sagor – antagligen behärska det stora flertalet av P.T:s läsare. Orden i sagan lyda sålunda; "För geten tog han inte mindre än 250 kr". Hade sagesmanen varit sanningsenlig skulle det i stället ha stått 240 kr. Ifall Ni tror att den av änkan väntade geten än i dag väntar på vidare befordran från grannen I.W. kan jag tala om att den, enligt meddelande från Koskullskulle, anlände dit den 25 april och vid ankomsten befanns i högönsklig välmåga samt till änkans fulla belåtenhet. Så nu kan "Mannen på taket" med gott samvete lämna både änkan och hennes get. De ha funnit varandra. Kanske får jag ger er ett råd hur Ni istället bör handla. Håll Er inte allt för ofta "på taket" ty där växer både törne och kvist och det är kanske ej hälsosamt i längden. Sanning

För 75 år sedan

Husmodersförening bildad i Vistträsk

För 50 år sedan

Piteå allergiförening höll sitt första årsmöte. Föreningen har ett 20-tal medlemmar.

För 25 år sedan

Piteå närradioförening får kvarts miljon från Piteå kommun för att köpa in ny radiosändarutrustning.