För 100 år sedan

Folkskolläraren J.A. Davidsson i Munksund har nu enligt vad som försports hos domkapitlet överklagat kyrkostämmans i Piteå landsförsamling val av folkskollärare i Munksund. Hr Davidsson erhöll den 9 d:s sitt pensionsbrev daterat den 29 aug. att gälla från början av juli månad,.För att komma i åtnjutande av högre pension hade hr Davidsson hos skolrådet gjort ansökan om att få kvarstå i tjänsten tills tiden för den högre pensionens utgående inträtt samt erbjudit sig att bekosta vikariatet vid eventuell tjänstledighet. Denna rimliga begäran vars beviljande icke skulle ha kostat församlingen ett öre, har skolrådet icke fäst något avseende vid, Jo, kyrkoherde Sandin lär ha reflekterat på saken, men dock under vissa villkor. Om hr Davidsson ville taga tillbaka sina besvär skulle han, hade kyrkoherden sagt, skolrådet bevilja hr Davidssons anhållan. Detta löfte å skolrådets vägnar avböjdes emellertid av hr Davidsson, som ville att skolrådet först skulle fatta beslut i saken och bevilja hans anhållan. Sedan blev det tillfälle att ta tillbaka besvären. Hela saken får nu prövas av domkapitlet.

För 75 år sedan

Fru Anna Ökvist i Brändön, Håkansön, blev natten till tisdagen allvarligt skadad då hon ramlade nedför en trappa i en uthusbod där makarna Ökvist för tillfället hade sin sovplats. Det var mörkt i rummet och fru Ökvist tog miste då hon skulle söka sig till sängen och föll genom den oskyddade trappöppningen. I fallet ådrog hon sig svåra skador, bland annat i ryggen och Piteå lasarett, dit hon omedlbart fördes, konstaterades vid röntgenundersökningen att åtminstone tre revben bräckts. Efter undersökningen fick fru Ökvist fara hem, men hon måste givetvis hålla sig i sängen en längre tid.

För 50 år sedan

Fröken Sverige, Anne-Marie Hellqvist visade höstens mode i Piteå tillsammans med fröken Sverige 2:an Christina Gullberg. För visningen svarade modehuset Lindfors.

För 25 år sedan

Joakim Granström, 22-årig popsångare och pitegrabb, har tagit artistnamnet Niels och påbörjar snart arbetet med sin debutskiva hs jätten BMG.

Flera hundra människor dellog i demonstration för bevarande av sjukvården i Piteå. Väl framme på Rådhustroget övergick demonstrationen i ett torgmöte där direktionens ordförande Irma Berggren fick det hett om öronen.