För 100 år sedan

En botfärdig syndare. En f.d. kypare H.S. Olsson vilken f. på Långholmen avtjänar straff för tredje resan stöld har en skrivelse till överståthållareämbetet bekänt en hel del tillgrepp i olika städer. Bekännelsen har tillkommit förklraade han, för att lätta hans samvete emedan han senare ämnar börja ett nytt liv. 1915 begick han i Piteå, tillsammans med en känd man, inbrott i en vattenkiosk. Samma år förfalskade han en del spritrekvisitioner vid Bodens artilleriregemente, där han då var anställd. Vidare stal han bl.a. på hösten 1917 från en rumskamrat i Luleå dennes plånbok med 400 kr.

För 75 år sedan

Stor brist på hembiträden i Arvidsjaur. Vid arbetsförmedlingens avdelningskontor har under augusti månad gjorts 201 ansökningar om arbete på den manliga avdelningen av 188 arbetssökande personer, varav 84 voro nyinskrivna under månaden. Under samma tid fanns 224 lediga platser, av vilka 203 blevo tillatta, därav 23 med sökande från annan arbetsförmedling. Genom annan arbetsförmedling har 22 personer placerats. Av de platser som tillsatts är huvudparten skogsarbetare, Av den förstnämnda kategorin har 78 erhållit arbete genom arbetsförmedlingskontoret och av den senare 79. Även 25 träarbetare ha placerats. På den kvinnliga avdelningen gjordes under augusti 13 ansökningar om arbete av lika många arbetssökande personer. Under samm tid fanns det 38 lediga platser, av vilka 10 kunde tillsättas. Dessutom ha två personer placeras genom annan arbetsförmedling. Av 14 lediga platser som hembiträden i lanthushåll kunde endast 1 plats tillsättas.

För 50 år sedan

Kommunisterna i Norrbotten rämnar. Stalinisterna i färd med att bilda eget parti.

Filadelfiaförsamlingen i Arvidsjaur har fått en ny pastor, nämligen Lars Gillberg.

Starkölet forsätter att vinna terräng trots tillkomsten av mellanölet. Under maj-juni såldes nära 10 miljoner förpackningar av varan i Norrbottens län 253.275. Av dem belöpte 143.950 på utminuteringen och 109.324 på restaurangerna.

För 25 år sedan

Förlovade: Fredrik Hultmar, Rökå och Carola Burman, Hortlax. Thomas Larsson och Carina Lyckarp. Bland molnen SK0007

Nya regler i älgskogen. Hälften av skjutna djur ska vara kor.

Psykiatriska kliniken i Piteå är ålagda att spara tre miljoner kronor 1994.