För 100 år sedan

Målarmästare Oskar Olsson i Luleå har i dagarna överlåtit sin sedan 20 år tillbaka bedriva välrenommerade målerirörelse till sina mångåriga biträden E.Leander och J. Norling. Den förre född pitebo.

Annons: En snäll och ordentlig Jungfru får plats den 24 Okt. hos Bokhandl Strandbergs.

För 75 år sedan

Norrfjärdens elektriska kraftaktiebolag, Sjulsmark, har bevilajs statabidrag med 8.400 kr. för eletrifiering av byarna Harrträsk och Tranuträsk inom Norrfjärdens socken.

Agaton Vikström i Moskosel råkade under skogsarbgete hugga sig i högra foten. Hugget träffrade fotkulan. Han var vid tillfället ensam i skogen men lyckade släpa sig fram till vägen och när landsvägsbussen kom fick han medfölja denna till Moskosel, varifrån han med bil forslades till sjukstugan i Arvidsjaur.

För 50 år sedan

Anita Bräck, bibliotekschef i Märsta, har utnämnts till stadsbibliotekarie i Piteå.

Ragna Granberg, Älvsbyn, har antagits till elev i tredje årskursen på Skinnskattebergs folkhögskola.

Sveriges besinhandlares riksförbund har vid kongress i Örebro till ny suppleant i förbundsstyrelsen valt Ernst Pettersson, Piteå.

För 25 år sedan

–Rehabiliteringskliniken i Piteå är en föredömlig modell inte bara för övriga Norrbotten utan för hela Sverige. –Ingen annanstans i landet finns en så organisatorisk välgjord geriatrisk rehabverksamhet. Det säger Bengt Winblad, professor i geriatrik och såväl Stocklholms läns landstings som socialstyrelsens sakkunnige rådigvare i äldrefrågor. Professor Winblad gjorde i stutet av augusti ett studiebesök på rehabiliteringskliniken i Piteå tillsammans med tre andra sakkunniga inom äldrevård från Stockholm.

Turistsommaren 1993 blev för Pite Havsbad varken bättre eller sämre än sina senaste föregångare. Den preliminära bedömningen gör havsbadschefen Göran Westerlund. Norrmännens återuppväcka intresse för Piteå besetår medan finländarnas intresse dött. Och svenskarna reser till Piteå i vanlig utsträckning.

Jubel i Vidsel med omnejd sedan kommunledningen backat och dragit tillbaka ett förslag om en minskning av räddningsstyrkan i besparingsyfte. Tunga remissinstanser som Räddningsverkret och länsstyrelsen har avstyrkt en minskning, tungt vägande skäl för att kommunstyrelsens arbetsutskott nu drar tillbaka förslaget.