För 100 år sedan

Till gravens ro vigdes sistlidne söndag stoftet efter fröken Hilma Lindberg från Skuthamn. Sedan en talrik ungdomsskara följt sin avhållna kamrat till henens sista vilorum sjöng Skuthamns sångrupp de anslående sångerna "Tänk, när evighetens morgon gryr" och "Det brister en sträng härnere". Den bortångna, som skördats i blomman av sin levnad, hade genom sitt lugna väsende gjort sig mycket omtyckt.

Vigsel förrättades härstädes i lördags mellan postexpeditören Albert Nilsson från Ånge och fröken Ulla hällgren, dotter till förre boktryckaren A.A. Hällgren och hans maka.

I brudens hem sammanvigdes kronolotsen Johannes Grahn och fröken Vera Clausén, doter till gästgivaren F.J. Clausén härstädes och hans maka

För 75 år sedan

Kollegan på Lillbrogatan gnällde en aning i måndags över att flygets folk inte observerat dess existens undan endast givit P.-T tillfälle att publicera programmet för söndagens flygövningar. Kollegan suckar fram en undran om försvarets demokratisering utvecklats därhän att kontakten försvaret - allmänheten skall upprätthållas "endast genom den socialdemokratiska pressen". Nu är det emellertid bra mycket begärt att en främling som kommer till staden omedelbart skall upptäcka att Norrbottens Allehanda finns till då större delen av bygden eget folk knappast lägger märke till att bladet existerar. Publikanslutningen i söndags synes i alla händelser inte ha lidit av att pressen "i sin helhet" icke utnyttjades. N.A. utgör så liten del av helheten att den är betydelselös. Vad som mest förargat N.A. är tydligen det reportage kring flygbesöket som P.T kunde publicera för tre veckor sedan. Det kom emellertid till på redaktionens eget initiativ och krävde åtskilligt med besvär innan vi fingo tillstånd att publicera artikeln.

För 50 år sedan

I Tre kalottvetare - radions och NSD:s tävling, har i B-gruppen bland annat följande gått till semifinal; Stefan Lindberg, Pitholmens centralskola, som svarade rätt på alla 30 frågarna i testet, Lars Olof Pettersson, Öjebyns centralskola, Kent Lindberg, samma skola och Alt Pettersson samma skola.

För 25 år sedan

Ett nytt hett namn har seglat fram som Arvidsjaurs nya kommunalråd. Det är Lotta Gröning, redaktör på Norrländska Socialdemokraten som fått erbjudande att ta över efter Jan-Erik Sandberg.