För 100 år sedan

Till kontorschef vid Skandinaviska kreditaktiebolaget i Piteå, vilken inom den närmste framtiden kommer att öppnas, har antagits kamreraren vid Stockholms handelsbanks avdelningskontor i Örebro, Herman Huldt, förut anställd vid Norrlandsbankens avdelningskontor i Piteå.

Från en hemmansägare E.E. Lundberg i Hortlax tillhörig lada bortstals en natt i förra veckan en skridna prima vallhö cirka 30 pund. Då priseto på hö är mycket högt och ägarens höförråd begränsat är förlusten kännbar. man har ännu ej full klarhet om vem som begått stölden, men misstankarna äro riktade mot ett visst håll.

För 75 år sedan

Hortlaxkretsen av Sv. Röda korset hade årsmöte i Hemmingsmarks bönhus. I styrelsen omvaldes fru Emma Westerlund, Storfors, och nyvaldes fru Judit Bentzlin, Hortlax och distriktssköterskan Ester Wikström, Hortlax. Till revisorer återvaldes överlärare Paul Johansson och lärarinnan Tekla Lundberg med fru Signe Johansson och fru Ida Sundlöf som suppleanter. Till kassör omvaldes fru Emma Westerlund, Storfors och till förrådsförvaltare distriktssköterskan Ester Wikström.

För 50 år sedan

Älvsbykommunernas folkpartiavdelning valde till ny styrelse för år 1968 ordförande Paul Wiklund, Älvsbyn, sekreterare Rolf Berglund, do, kassör Linnea Wiklund, do. I styrelsen ingår även Karl Filip Sjölund, Bredsel, Paul Josefsson, Vistträsk och Ola Öberg, Älvsbyn.

På förslag till en provinsialläkartjänst i Älvsbyns läkardistrikt har socialstyrelsen uppfört ende sökande provinsialläkare Ulrich Schäufele, Vuollerim.

Till ordförande för Älvsby köpmannaförening återvaldes Sture Pardén. Övriga ledamöter blev John Sehlberg, kassör, Valter Åkerström, sekreterare, Lars Söderlund och Åke Öhlund.

För 25 år sedan

Älvsbyhus chef Donald Johansson är spekulant på domänverksägda Lövholmes sågverk i Piteå. –Om en försäljning blir av vill vi diskutera med säljaren, säger han. Sedan beror det förstås på om och när Domäverkets tillgångar blir till salu.

20 personer, de flesta anställda vid Fällforsfabriken har varslats vid Utternbåtar i Norrlångträsk. –Vikande försäljning och räntechocken i hösta har gjort att vi tvingas se om vårt hus, säger Utternbåtars försäljningschef Sune Hedlundö