För 100 år sedan

Från allmänheten. Tack. Till Piteå stads, landsförsamlings och Norrfjärdens lärarekårer bringas härmed mitt innerliga, djupt kända och vördsamma tack för deras storartade minnesgåva - en sinnebild av det stora värdet, deras sympati, vänskap och förståelse för mig äger, och av att minnet därav, huru tiden än växlar, av mig alltid skall bevaras ovanskligt och oförgätligt. Johannes Sunneman, Luleå

Annons; Uti tryck har utkommit och kan köpas i bokhandeln i Piteå: Anmärkningar av den kände författaren Fredrik Gabriel Hedberg emot den Lindblomska Katekesen, Nya Psalmboken och Handboken.

Annons; Jungfru, van att sköta mindre ladugård ( 3 kor) erhåller plats nu genast hos Ruben Rönngren.

Domänstyrelsen har på vissa villkor bifallit komminister J.E. Ekbäcks ansökan att få arrendera kronans fiske i sjön St. Gäddträsket i Piteå revir mot en årlig arrendeavgift av 5 kr. Arrendetiden är 3 år.

För 75 år sedan

Järnhandlare Bruno Wallsténs i Boden åttaåriga dotter, vilken juldagen ådrog sig svåra brännskador, avled på garnisionssjukhuset i Boden. Flickan ådrog sig brännskadorna då ett brinnande tomtebloss fastnade i en tunn tyllklänning som hon för tillfället hade på sig. Trots att man raskt lyckades kväva elden blevo dock brännskadorna så svåra att livet icke stod att rädda.

För 50 år sedan

Bland de elever som avslutat sin sjukvårdsbiträdesutbildning vid centrala yrkesskolan i Kalix märks följande Maria Berglund, Arnemark, Majvor Holmström Piteå, Inga Jonsson, Pitholm, Ulla-Britt Lundgren, Koler, Ingrid Marklund, Piteå, Inga-Britt Sjöberg, Piteå, Zarah Wikberg, Glommersträsk, Ulla Wiklund, Granträsk, Ann-Louise Abrahamsson, Piteå, Lilian Franklin, Arvidsjaur och Maj-Lis Isaksson, Arjeplog.

Ruth Marklund, Hemmingsmark, vann finalpriset i PT:s Guldjakten. Priset var 22 band av Nordisk Familjeboks senaste upplaga.

För 25 år sedan

En affärsuppgörelse värd 20 miljoner kronor. Det har Piteå resebyrå AB tecknat med flygvapenbasen F21 i Luleå. –Kontraktet betyder mycket, jobben är säkrade för de anställda och vi kan stärka vår ställning på marknaden, säger Erik Brännström, vd för Piteå resebyrå. Kontraktet handlar om tjänsteresor för F21s 1 100 anställda, men också privatresor.