För 100 år sedan

Hovrätten har enligt meddelat beslut fastställt Piteå tingslags häradsrätts utslag i ett avhysningsmål varigenom Anders Lundgren i Lillpite m.fl. förpliktas att till Piteå friförsamling och August Eriksson i Öjebyn utgiva 17 kr. utgörande tomthyra för en kyrkstuga, förutom kr. 205:84 i rättegångskostnader. Hovrätten har likaledes i ett enahanda mål mellan friförsamlingen och August Eriksson å ena samt Johannes Grahn m.fl. i Lillpite å andra sidan förpliktat svarandena att utgiva 17 kr. i hyra och kr 207:88 i rättegångskostnader.

Annons; 8 á 10 hästar erhålla god arbetsförtjänst mot höga ackordspriser och garantidagpenning, om hänvändelse göres till undertecknad som träffas å Öjeby gästgivaregård. Karl Morén.

För 75 år sedan

Rosviks tjurförening har hållit årsmöte. Ett fåtal medlemmar hade infunnit sig. Mötet beslutade att till slakteriföreningen försälja den äldre av föreningens tjurar och fick styrelsen i uppdrag att inköpa ny tjur. Språngavgifterna beslutades höjd från 5:- till 6:- samt från 7:- till 8:- för icke medlemmar. Medlemmar tillhörande kontrollföreningen skulle dock icke betala mer än 4:- kr. Till tjurhållare återvaldes hr Alb. Engström, som erhöll samma frist som föregående år beträffande sommarmånaderna- Till ledamot i styrelsen nyvaldes Sven Holmgren. Revisorerna K.L Sandlund coh J.W. Nilsson återvaldes.

För 50 år sedan

Älvsbyorten är inte så bortskämd med representanter i det svenska landslaget, men räkna med att de finns! Åkersel, ovanför Vidsel, plockar stolt fram Gunvor Eklund när resonemanget dyker upp, Gunvor har tävlat för de blågula färgerna i ädel kamp med flickor från Norge och Finland. När det handlar om Eklunds riksbekanta familj så brukar det vara hundar det talas om. Och att tävlamed draghundar har fru Eklund alltså gjort så bra att hon fått ta på sig landslagsmundering.

För 25 år sedan

Omsorgslinjen på Strömbacka är ingen "skittorkarlinje"! Det hävdar Ulrika Lindqvist, Jenny Granström och Markus Öberg, som alla är inne på sitt sista år på den treåriga linjen. De menar att de fått en bred bas att stå på, som öppnar dörren åt många håll på arbetsmarknaden. Fast till hösten gör linjen om. Mindre vårdtimmar och praktik, mera allmänna ämnen och fria val.