Läsarbild Septembermorgon. Vindstilla i Inrefjärden, Piteå.↔Foto: Terése Söderlund