Pitebygdens Socialdemokratiska seniorklubb har haft sitt 26:e årsmöte. Föreningen har medlemmar från hela kommunen och är inte bara den årsrikaste föreningen, utan sannolikt också den, som är rikast på erfarenheter. Här finns medlemmar, som haft olika uppdrag i kommun, landsting och riksdag.

Mötena är alltid på dagtid och välbesökta, inte bara för att vi är daglediga, utan säkert också då vi oftast har intressanta teman med viktiga gäster. De flesta av våra möten är även öppna för andra än medlemmar.

Många är fortfarande aktiva inom kommunalpolitiken och frågor kan därför föras vidare för att åstadkomma förändringar.

Äldreomsorgsfrågor är givetvis viktiga, men föreningen ser som sin uppgift att även engagera sig i andra frågor. Föreningen arbetar för att minska klyftorna och öka tryggheten i samhället. Det gäller klyftorna mellan olika åldersgrupper, mellan fattiga och rika, mellan sjuka och friska, mellan arbetslösa och de som har arbete och inte minst mellan flyktingar/invandrare och infödda svenskar. Om klyftorna i samhället tillåts öka kan ytterlighetspartier utnyttja situationen genom att förstärka den rädsla, som otrygghet skapar, och ställa grupp mot grupp. Detta har delvis redan skett såväl i landet, som i kommunen.

Det är till Seniorklubben man kommer när man fyller 65!

Du, som vill bli medlem, är välkommen att kontakta någon av oss ordinarie medlemmar eller ersättare i styrelsen: Rune Berglund, Leif Marklund, Roland Olofsson, Hans Bergström, Roger Granberg, Åke Engman, Maria Truedsson, Annie Persson, Leif Danielsson, Irene Hedkvist, Tage Johansson.