Efter kaffet var det dags för en fin musikalisk upplevelse med underhållaren Patrik Öhlund. Till årsmötesförhandlingarna valdes Sven-Ivar Lidström som mötesordförande och Lennart Jonsson som sekreterare.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport samt bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Även verksamhetsplan och budget för år 2020

presenterades. Röda korset, Piteåkretsen, visar en mycket god ekonomi.

Artikelbild

| Patrik Öhlund underhöll på Röda korsets kretsstämma.

Som ordförande för två år återvaldes Ulla-Britt Boström och som ordinarie styrelseledamöter, Maj-Lene Wikberg,Ingegerd Olsson, Sture Oscarsson, Britt-Louise Nyman, Karin Stenvall och Thomas Carnerud. Revisorer: Leena Holmström och Helen Englund. Revisorsersättare: Ulla-Britt Risberg.

Efter årsmötets förhandlingar fortsatte dagen med avtackningar av avgående ledamöter, revisorer och valberedning.

Kretsstämman avslutades med dragning av lotterivinster.