Öjeby PRO:s +60-kurs i samverkan med Framnäs folkhögskola har haft besök av två intressanta personer:

Siv Öhlund, konsumentvägledare på Piteå kommun, informerade om regler/lagar och avtal som berör oss som konsumenter.

Kursen fick även besök av Niklas Johansson från Pireva.

Siv informerade om hur vi kan få hjälp och rådgivning genom att vända oss till konsumentvägledningen. Det handlar om konsumentrådgivning, medling i konsumenttvister och upplysningar om vilka rättigheter och skyldigheter vi har som konsument.

Hur man kan få hjälp när något gått fel vid upphandling av varor och tjänster.

Siv informerade om de olika lagar som gäller: konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen.

Deltagarna fick även lära sig om reklamation, garantier, ångerrätt, att klaga på en vara i tid (2 månader), öppet köp och bytesrätt. Vi har en reklamationsrätt, 3 år på varor och 10 år vid exempelvis husarbeten, varför det är viktigt att spara alla kvitton.

Den 1 september 2018 kommer en ny lag som säger att det ska vara skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Gruppen fick information om vad sor vi ska bestrida en faktura för vara som vi inte fått/beställt.

På eftermiddagen så fick gruppen information av Niklas Johansson, Pireva, om sopsortering och avfall. Pireva har cirka 70 personer anställda och bolaget har funnits 10 år. I Piteå samlas 83 procent av allt papper in, 45 procent plast, 71 procent metall, 94 procent glas. Av returburkar samlas cirka 92 procent in. Det finns 27 återvinningsstationer i Piteå.

På Bredviksberget kan vi lämna grovavfall, metall, trä, trädgårdsavfall, Wellpapp, farligt avfall, batterier, elektronik/lampor, restavfall. Vi kan också lämna kläder och produkter för återvinning i Återbruksbodan. Reprisen och Röda Korset samt PMU hjälps åt att tömma bodan och sälja varorna vidare. Pireva skickar bland annat matavfall till Boden för energiutvinning.

I Piteå så sorteras 97 procent av alla sopor. Mycket intressant föreläsning. Att få inblick i sopsortering och information om vad som händer med vårt avfall och att det tas om hand på ett bra sätt.

En mycket intressant och lärorik förmiddag på Framnäs folkhögskola.