Nära dig Utdelning av forskningsmedel gällande Skelleftesjukan år 2019:

Den 11 april 2019 fördelades årets forskningsmedel, totalt 1 200 000 kr. I telefonmötet deltog de sakkunniga, Tommy Olsson och Bo Carlberg från Umeå Universitet, Karin Olofsson och Östen Hellgren från FAMY i Skellefteå (bidrag 500 000 kronor), Inga-Britt Björkman från Stiftelsen AMYL (bidrag 400 000 kronor) samt Kenneth Lång och Susanne Berglund från FAMY-Norrbotten (bidrag 300 000 kronor). Nio ansökningar hade kommit in och beviljades med stöd enligt följande:

Anders Olofsson, UmU (300 000 kronor), Intissar Anan, UmU (225 000 kronor), Per Westermark, UU (200 000 kronor), Elisabeth Ihse, UU (150 000 kronor), Rayomand Press, KU (120 000 kronor), Jonas Wixner, UmU (80 000 kronor), Elisabeth Sauer-Eriksson, UmU (50 000 kronor), Malin Olsson, UmU (50 000 kronor) och Marie Tranäng, KU (25 000 kronor).

Forskningen med stöd av dessa pengar kommer att avrapporteras vid nästa års seminarium som hålls i Skellefteå den 21 februari. Tack till privatpersoner, företag och organisationer som stödjer FAMY-Norrbottens verksamhet och forskning om Skelleftesjukan.