Nära dig Huka er politiker, nu mullrar det i Norrfjärden. Ungefär så kan det sammanfattas, ett möte som häromkvällen anordnades i Ottergården med Norrfjärdens hembygdsförening som arrangör, där det uttrycktes stor oro för den nedmontering av samhällsservicen som ägt under senare tid.

Åtskilliga synpunkter framfördes över inte minst lokalpolitikers ljumma vilja att åstadkomma utveckling i området. Det pekades på en rad förslag som framförts till de styrande och i handlingar till stadshuset, men som av någon oförklarlig anledning försvunnit i beslutsprocessen.

Det handlade om allt från uteblivna hyreshus, gång- och cykelstråk, aktivitetsområden för barn- och ungdom, boulebana, övergångsställen, bussförbindelser, parkeringar, vård av grön- och vattenytor.

Det mesta ventilerades denna kväll, inför fullsatt lokal, där de närvarande också uppmanades att skriva ned sina synpunkter för en kommande fortsatt diskussion.

– När det närmar sig val är lokalpolitikerna snara att lova och agera, men så fort de fått sig en plats i de beslutande församlingarna, då hör vi ingenting mer av dem, noterade en av de närvarande och pekade på löftet om att det skulle finnas ett hyreshus klart i Porsnäs år 2017, ett hyrehus som ingen sett skymten av.

– Från den norra delen av kommunen har antalet lokalpolitiker kraftigt reducerats, idag är de flesta från centrala Piteå, och det finns knappast någon kraftfull röst kvar, konstaterade Anders Wikström, kyrkopolitiker.

Ingen av lokalpolitikerna var heller närvarande vid mötet.

– För vår del handlar det nu om landsbygdsavveckling istället för utveckling konstaterade företagaren Hans Carlsson, som suttit med i en utvecklingsgrupp som tillsattes för ett antal år sedan, men som sedan avsomnade i brist på näring.

Han liksom flera andra oroade sig också för vad som kommer att hända i en framtid med livsmedelsaffären, om inte området utvecklas.

– Porsnäs och Håkansö behöver få minst 100 nya invånare, konstaterade Carlsson.

Marie Johansson, kvällens huvudagerande, presenterade en rad idéer kring vad som skulle kunna förverkligas i Norrfjärdenområdet. Idéer som hon satt på pränt och också fick stöd för under mötet.

Personal från kultur- och fritidsförvaltningen medverkade även vid mötet med att berätta om möjligheterna för föreningar att få stöd för olika ungdomsaktiviteter.