ÄLVSBYN Älvsbyns biodlarförening har hållit sitt årsmöte, som var välbesökt. Erik Hedman från Luleå biodlarförening berättade om sina erfarenheter av drottningodling.

Att varje förening odlar fram sina egna drottningar är det effektivaste sättet att hålla borta varroa-kvalster och andra sjukdomar, omtalade Hedman.

I föreningen finns redan duktiga drottningodlare och mötet beslöt att försöka få igång en kurs till våren.

Berne Granberg konstaterade vidare att intresset för biodling ökat under året och i anledning av detta skall en nybörjarkurs starta till våren.

Styrelsen består efter årsmötet av Berne Granberg, ordförande, Robert Sandberg, sekreterare Birgit P. Hedman, kassör, Håkan Lundkvist, Anders Olovsson, Gertrud Södersten och Bertil Olovsson. Den sistnämnde utsågs till materialförvaltare.