LÄSARBILDEN Morgonrodnad. En dag har lämnat oss och en ny är på väg ... Fotograferad av Elaine Lundberg.