HjärtLung Piteå hade årsmöte den 23 februari. 156 medlemmar deltog på årsmötet som hölls på Nolia City konferens. Före årsmötesförhandlingarna åt vi en god lunch och därefter underhöll Stefan B Andersson och Annica Gaudet med en mix av stämningsfull och rolig musik. Både maten och musiken uppskattades av deltagarna.

Själva årsmötet öppnades av ordförande Anita Berglund som hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls till minne av avlidna medlemmar. Till ordförande för årsmötet valdes Ulla-Britt Boström och till sekreterare valdes Inger Rönnkvist.

Verksamhetsberättelse, bokslut och balansräkning för 2017 redovisades och godkändes. Likaså verksamhetsplan och budget för 2018. Föreningen har många verksamheter och arbetar för att utveckla dem och hitta nya sätt att hjälpa och stödja sina medlemmar. Valen förrättades helt enligt valberedningens förslag. Två personer har avsagt sig sina uppdrag, Birgitta Ådebring och Henning Sjölund, båda från valberedningen. Birgitta var närvarande och avtackades på plats med en gåva. Henning kommer att få sin gåva vid ett senare tillfälle.

Artikelbild

Anita Berglund och Birgitta Ådebring.

Styrelsen för 2018 består av ordförande Anita Berglund, vice ordförande Lennart Thelin, sekreterare Lilian Sjöström, kassör Lennart Jonsson, Margit Eklund, Torbjörn Granberg och Ritva Nilsson.