Den 21 februari på Gotis, Öjebyn, hade MHF årsmöte. Närvarande vid mötet var tolv stycken. Det totala medlemsantalet för lokalavdelningen är 113 styck. Under 2018 fyller lokalavdelning 80 år.

Mötet öppnades av ordförande Lorentz Holmgren. Till minne av de medlemmar som lämnat oss under året hölls en parentation. Till presidium för årsmötet valdes som ordförande Stefan Dahlberg, sekreterare Lis-Marie Hellrönn och justerare Bertil Nilsson. Under år 2017 har lokalavdelningen visat ”Uppvaknande bordet” vid elva olika tillfällen och platser, deltagit i Folknykterhetsveckan, årets mc-händelse, Skärgårdsfesten, Drogkampen och Sober oktober. På uppdrag av NTF har hjälm-och bältesmätning utförts och lokalavdelningen har varit på ”Ta Paus” i Harrbäcken.

Kassör Åke Engman har deltagit på GTS möten, Piteå kommun. Deltagare vid MHF Regionen Norr årsmöte i Skellefteå var Lorentz H och revisor Olov Stoor. Lorentz H, Stefan D och Åke E deltog på MHF Zonträff i Lycksele.

Artikelbild

Ordförande Lorentz H fick ordet och berättade att han blev vald som MHF Regionsordförande år 2017 och samtidigt påminde han om Regionsårsmötet i Malå den 14-15 april. Det anordnas en Motorvecka i Lycksele den 21-29 juli. Årsstämmans val av styrelse: Lorentz H till ordförande 1 år. Omval för ledamöter Lis-Marie H och Stefan D på 2 år. Omval av revisor Olov S och nyval revisor Lars Hellrönn 1 år. Ombud till regionsårsmötet valdes Åke E och Olov S.

Utdelning av veterannålar: 50 år var Ragnar Björk, Älvsbyn (ej närvarande), 60 år Bertil I. Dahlberg, Piteå (ej närvarande) och 60 år utdelades till Sture Nilsson, Piteå.

Styrelsen tackade för det gångna året och passar på att rikta ett stort tack till samarbetspartnerna och medlemmarna för deras deltagande och visade förtroende samt uppskattning.