Kvällsmagi och Stadstornet, i dubbel upplaga. ↔Foto: Terése Söderlund