Årstidsväxling med vårens första blomma i säsongens sista snö.↔Foto: Terése Söderlund