12e söndagen eftr. trefaldighet, tema: Friheten i Kristus

Lukasevangeliet 13:10-17

I helgens evangelietext verkar Jesus har kommit i konflikt med lagen, Guds egen lag, de tio budorden.

Hur var det möjligt, att Jesus som var sänd av Gud verkar gå emot Guds vilja, när han den här dagen i synagogan botar en sjuk kvinna. Det står att hon hade plågats av sin sjukdom i arton år.

De fromma och lärda i synagogan såg det som Jesus gjorde, som en synd. Han bröt mot budet att respektera sabbatens helighet genom att bota, alltså utföra ett arbete.

Men så var det inte alls. I Matteus-evangeliets femte kapitel får vi förklaringen, Jesus berättar där väldigt tydligt, han säger: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna, tvärt om, säger Jesus: Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla den. Det är viktiga ord! Jesus avskaffade inte lagen och buden, däremot kommer han med en ny tolkning av lagen.

Genom mötet med Jesus får lagen nytt liv – varje bokstav påverkas av honom. Det avgörande är inte längre handlingarna i sig utan människans inställning i allt hon gör. Viljan att hjälpa sin medmänniska och finnas där för varandra.

I Psaltarpsalm 119:18 skriver Psalmisten ” Öppna mina ögon så att jag kan se undren i din lag”.

Det är vad Jesus gör när han botar kvinnan på sabbatsdagen. Jesus är den som uppfyller, fullbordar och leder allt till dess fulländning. Det var i Faderns kärlek han befriade kvinnan från sjukdomen.

Vi får be: Jesus öppna våra ögon så att vi kan se att hela lagen är dikterad av Faderns kärlek. Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du vill ger oss hälsa och kraft för var dag av våra liv. Alla dagar, vardag som helg, får vi komma till dig och du vill finnas där för oss.

Präst i Piteå församling