TANKAR INFÖR HELGEN 4:e söndagen i påsktiden

Tema: Vägen till livet

Vägen till livet, vem vill inte finna den? Det ligger djupt i vårt väsen att söka mening och mål, sammanhang och glädje i livet. Ibland blir det nog lite krampaktigt, saker händer som slår undan benen på oss. I kristna sammanhang har sökandet efter Gud, försöken att bli en bättre människa, att vara god, för många blivit en alltför svår väg att gå. Man har inte räckt till, inte orkat. Gång på gång har man fallit platt till marken. Det har blivit ett kravfyllt liv.

Men Jesus säger i en av söndagens texter: Känn igen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort för att bereda plats för er så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är (Johannes 14:1-14).

Vägen till livet har alltså en riktning, den går från Gud till oss. Och det är inte vi själva som gjort den vägen framkomlig. Allt är redan förberett. Jesus kommer och hämtar oss till sig. Detta vill jag våga tro. Det är inte heller utan anledning som Jesus senare i samma text säger:

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Kyrkoherde i Piteå församling