Piteå Måndagen den 2/9 hade Piteå Reumatikerförening efter bland annat en massiv Facebook-marknadsföring dragit ihop till ett möte för att få igång verksamheten med en grupp Unga reumatiker.

Alla från 0–25 år och föräldrar till dessa barn/ungdomar med problem med smärta och stelhet i leder och reumatiska sjukdomar var välkomna. Tanken med mötet var att ge dessa en naturlig samlingspunkt för trevligheter och chans till erfarenhetsutbyte.

Några frågor och tankar som belystes under kvällen var:

För många är en diagnos av detta slag en stor tragedi. De orkar inte i samma utsträckning som andra i samma ålder och de kan många gånger känna sig utanför.

Att se att det finns andra i samma sits som man kan prata med, ställa frågor och kanske få en vän för livet kan göra stor skillnad för individen.

Även för föräldrar kan det vara viktigt att möta andra föräldrar med samma dilemman. Få bekräftelse på att man tänker ”rätt” och bli stöttad att ta steg vidare inom vården samt att höra hur andra barn/ungdomar har mått på olika mediciner och behandlingar.

När ett barn/en ungdom drabbas av en reumatisk sjukdom påverkas hela familjen.

Det är inte lätt att nå ut till denna grupp människor. Eftersom vården har den viktiga sekretessen så kan föreningen inte få tillgång till personer den vägen. Därför väljer vi att på detta sätt försöka nå ut till denna grupp.

På tjejkvällen i Piteå den 26/9 kommer vi att finnas och dela ut information till intresserade.

Önskemålet är att få igång denna viktiga verksamhet här i Piteå. Tillsammans får vi kämpa mot det målet.

Reumatikerföreningens nya kontaktperson för den här gruppen, Anna Ershammar, vill väldigt gärna komma i kontakt med fler unga reumatiker. Hon nås främst via föreningens kansli (073-0318910) eller via mejl (annaershammar@hotmail.se)