Under maj månad har Funktionsrätt Piteå haft sitt första årsmöte på Djupviken 11.

Under Funktionsrätt Piteå finns åtta stycken föreningar inom funktionshinderrörelsen. Dessa är Astma- och Allergiföreningen, Demensföreningen, Famy, HjärLung, Neuro Piteå älvdal, Parkinsonföreningen Piteå, Personskadeförbundet RTP och Reumatikerföreningen Piteå.

Ordförande Maria Eriksdotter öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. Till ordförande för mötet valdes kommunalrådet Anders Lundqvist. Som sekreterare valdes Anita Berglund.

Artikelbild

| Anders Lundqvist och Margareta Kassfeldt

Alla åtta föreningar fanns på plats med sina ombud.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. Ekonomin föredrogs. Revisor Jan Lundqvist hade reviderat och föreslog att styrelsen för 2018 fick ansvarsfrihet. Stadgarna gicks igenom och det fanns ett förslag om förändringar vilket mötet beslutade om.

En ny styrelse valdes. Till ordförande valdes Margareta Kassfeldt för ett år. Till ordinarie ledamöter valdes Maria Eriksdotter (för 2 år) och Anita Berglund (vald 2018). Till ersättare valdes Britt-Marie Niemi (för 1 år) och Mats Vikgren (vald 2018). Till revisor valdes Jan Lundqvist. Verksamhetsplanen samt kalendarium diskuterades och fastställdes av mötet.

Nyvalda ordförande Margareta Kassfeldt tackade för förtroendet samt tackade avgående ordförande Maria Eriksdotter och Anders Lundqvist som varit mötesordförande. Därefter bjöds det på kaffe/te, smörgås och det blev intressanta diskussioner mellan deltagarna.