Ordförande Anita Berglund öppnade mötet med att hälsa ett 80-tal medlemmar som mött upp, samt Ann-Louise Svedberg-Lindqvist, smittskyddssköterska, och Kent Andersson, underhållare, välkomna.

Ann-Louise fick börja med sin information om ”influensa” som är en infektion man får av ett virus och för de flesta går infektionen över utan komplikationer. Om man däremot tillhör en riskgrupp, 65 år och äldre eller har en kronisk sjukdom så är risken större att drabbas av allvarlig influensa med komplikation. Risken är då även större att drabbas av lunginflammation, blodförgiftning samt ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Man får aldrig ett 100-procentigt skydd, även om man är vaccinerad, att inte insjukna men får då oftast lindrigare symtom och färre komplikationer.

Influensan kommer varje vinter och det är olika virus varje år. På så sätt måste man förnya vaccinationen inför varje säsong. Årets kampanj startar i Norrbotten den 6 november och dess skyddseffekt är 6–9 månader. Efter en mycket uppskattad information uppkom det även en del frågor till Ann-Louise.

Artikelbild

| Kent Andersson underhöll på mötet.

Så var det dags för köksgruppen att servera deltagarna kaffe och en god smörgås. Därefter så intog Kent Andersson scenen med sin fiol och underhöll med att spela låtar av Rosviks Hjalmar Sandberg samt brudmarsch från Burträsk med flera och avslutade med att spela Evert Taubes ”Nocturne”. Mycket vackert och uppskattat av mötesdeltagarna.

Det var även dags för en del föreningsinformation där ordföranden bland annat berättade att Hjärtlung arbetar med att påverka Region Norr och Piteå kommun så att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras, att en speciell sjukvårdsgrupp är tillsatt för att slussa personer rätt när de är klara för utskrivning från sjukhuset samt invigningen på Djupviken 11 som blev en mycket lyckad dag för alla före­ningar som har flyttat dit. Reseledarna informerade om en resa till Luleå för att lyssna på en musikal.

Mötet avslutades med dragning på de lotter som sålts under kvällen där vinsterna skänkts av medlemmarna.