Nära dig På kyrkfikat efter Hortlaxmässan söndagen 5 maj firades namnbytet från Svenska kyrkans internationella arbete till Act Svenska kyrkan. Lokalen var välfylld och med Act-kaka, ballonger och små gåvor på bordet fick besökarna veta mer om Act Svenska kyrkan av Carina Berglund, som är ansvarig för det internationella arbetet i Hortlax församling.

– Syftet med namnbytet är att öka kännedomen om vad Svenska kyrkan gör i utsatta områden runt om i världen. Act står för agera, och det är det vi behöver göra nu, berättade Carina Berglund.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt i katastrofer. Alla intäkter för fikat samt dagens kollekt gick till Act Svenska kyrkan.