Isabell Lindberg, Öjebyn, har tagit en filosofie kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi med inriktning mot Internationell marknadsföring vid Mälardalens högskola i Västerås.