Osteoporosföreningen i Norrbottens län hade sitt årsmöte i Boden 25 januari.

Till ordförande valdes Anita Sandström, som går in på sitt elfte år som ordförande. Efter mötet föreläste hälsovägledare Ann-Helen Sjöström, Strand Fysio, Boden. Styrelsen inleder nu ett nytt år med sitt viktiga arbete för personer som drabbats av osteoporos. 2018 kommer osteoporosföreningen påbörja ett projekt ”Starka ben hela livet”, ett barn/ungdoms projekt.

Vi hälsar nya medlemmar välkomna till oss. Ju fler vi blir - ju starkare är vi!