Under perioden februari och maj kanske du ibland hör oss meteorologer prata om dagsmeja. Dagsmeja är när solen börjar värma på alltmer under dagen och får det att droppa från snötäckta tak. Enligt definitionen ska marken vara snötäckt och temperaturen ska vara under noll grader. Med andra ord ska dagsmeja inte likställas med töväder där vi talar om plusgrader i luften. En annan skillnad mellan dagsmeja och töväder är att i samband med dagsmeja måste solen vara framme i alla fall tidvis på dagen, så är inte fallet med töväder utan molnen kan då täcka himlen helt. Om snön skulle vara smutsig eller innehålla grus så blir effekterna av dagsmeja tydligare. Det beror på att smutsen absorberar solstrålningen bättre än den vita snön. Även om det kan låta lite mysigt med snö som smälter och får en att börja tänka på våren så har dagsmeja också en elak baksida. På dagen kan smältvatten rinna ut på vägar och gångbanor. När solen går ner fryser vattnet till is och ger stor risk för halka. Från taken kan det också bildas istappar som medför fara för passerande personer.