Demensföreningen i Piteå vill så här i jul och nyårstider passa på att tacka alla som medverkat och eller bistått oss i vår verksamhet under året och önska er en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Ett särskilt tack för gott samarbete riktar vi till Piteå Kommun och hoppas att det kan fortsätta under det nya året.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma all personal i dagverksamheter, ordinärt eller kommunala boenden som har tillsyn, vård och omsorg om de som drabbats av en demens sjukdom och framföra vår uppskattning.