Camilla

är ett latinskt namn som betyder offerprästinna. Camilla var också namn på en förromersk drottning. Namnet kom till oss från Frankrike i slutet av 1700-talet. På 1860- och 1870-talen blev Camilla mycket populärt. Antalet namnbärare är runt 35 100, omkring 25 800 har Camilla som tilltalsnamn. En Camilla som har namnsdag i dag är modeskaparen Camilla Thulin, en annan är artisten med mera, Camilla Henemark, grattis!