CivilförsvarsförbundetPiteå hade inte räknat med, trots att vi nästa dagligen samtalar om kris- och hemberedskap, att ett lite virus från Kina skulle skapa en samhällskris som inte upplevts på hundra år.

Under året har utbildnings- och informationsinsatser genomförts i organisationer, näringsliv och andra föreningar. Cirka 230 personer har utbildats inom Hjärt- och lungräddning inklusive hjärtstartare, första hjälpen och hemberedskap. Dessutom har cirka 400 personer utbildats och informerats i kris- och hemberedskap.

En särskild utsatt grupp i samhället är de dövblinda. Därför bjöd Civilförsvarsförbundet Piteå in Föreningen Sveriges Dövblinda och Piteå dövblindas förening eftersom förbundet behöver mer kunskap om hur dessa viktiga och utsatta grupper ska mötas. De båda organisationerna representerades av Jan Nyström, Sofia Nilsson, Bittan Johansson, Jan-Olov Lidbom och Håkan Broström. De berättade via tolkar om sin verksamhet och sin vilja att delta i samhällsarbete, samt hur man kommunicerar med de dövblinda i krislägen. Något de önskar är mer tillgänglig teckenspråksinformation i och om krislägen.

Britta Svensson informerade om skyddsrum, var de finns och bestämmelserna kring hantering av de. Hon uppmanade mötesdeltagarna att ”undersöka” var skyddsrummen finns inom det område de bor och vistas i.

Civcilförsvarsförbundet Piteå fortsätter med utbildning i hjärtstartare och kris- och hemberedskap. Krisberedskaps-veckan i maj har huvudbudskapet ”Hur förberedd är du, egentligen?” Om mobilnätet slås ut, elementen kallnar, maten tar slut och om vattnet i kranen slutar rinna? Vi ska inte ”tokhamstra” men vi ska förbereda så att vi klarar oss själva minst en vecka. Vi som är friska och starka ska vara solidariska så att resurserna räcker till alla.

Styrelsen består efter årsmötet av följande ledamöter Agneta Lindström, Jan Karlsson, Gunnel Gustafsson, Jan-Olov Viklund, Agnes Szögi,Magnus Johansson och Stig Sjölund. Ordförande till nästa årsmöte är Britta Svensson. Till revisorer valdes Ingabritt Tjäder och Anders Wikström med Kjell Sjöström som ersättare. Carl-Henrik Gustafson valdes som sammankallande i valberedningen.