Norrfjärden

I Norrfjärdens kyrka torsdagen den 19 mars för Monica Elisabet Berg, Uppsala. Präst var Henrik Berglund.

I Norrfjärdens kyrka fredagen den 20 mars för Kaj Gunnar Nilsson, Norrfjärden. Präst var Henrik Berglund.

I Norrfjärdens kyrka fredagen den 20 mars för Linnéa Anita Forsberg, Norrfjärden. Präst var Henrik Berglund.

I Norrfjärdens kyrka torsdagen den 19 mars för Monica Elisabet Berg, Uppsala. Präst var Henrik Berglund.

I Norrfjärdens kyrka fredagen den 20 mars för Kaj Gunnar Nilsson, Norrfjärden. Präst var Henrik Berglund.

I Norrfjärdens kyrka fredagen den 20 mars för Linnéa Anita Forsberg, Norrfjärden. Präst var Henrik Berglund.