Älvsbyn

I Älvsby kyrka torsdagen den 1 mars för Sylvi Inkeri Lundkvist, Älvsbyn. Präst var Anders Lind.

I Älvsby kyrka torsdagen den 1 mars för Per-Johan Fredrik Lundberg, Älvsbyn. Präst var Kimmo Sulila.

I Älvsby kyrka fredagen den 2 mars för Bo Gustaf Domander, Älvsbyn. Präst var Samuel Folkesten.

I Älvsby kyrka fredagen den 2 mars för Hillevi Paulina Nilsson, Älvsbyn. Präst var Anna-Karin Thorngren Bergman.