KRÖNIKA Media mörkar om invandrare! Tycker du så delar du åsikt med drygt hälften av de som tillfrågats. Problemet är att det är en åsikt som inte bygger på fakta. Det handlar alltså om vanligt tyckande.

Redan i augusti i fjol släppte Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationskunskap, rapporten ”Invandring i medierna - hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015”.

Strömbäcks rapport visar att det är vanligast att beskriva invandring som att den bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Näst vanligast är att gestalta invandring som att den bidrar till kriminalitet och till att försvaga Sverige ekonomiskt. Först därefter följer den positiva gestaltningen att invandring bidrar till att tillgodose behov av olika kompetenser på arbetsmarknaden.

Jag är övertygad om att den problemorienterade tendensen har tagit ytterligare fart sedan 2015. Numera står alla spjäll på vid gavel. Skillnaden mellan högerns så kallade välrenommerade ledarsidor och hatkonvulsionerna på diverse trollsidor är mindre än någonsin.

Självklart finns det problem, på sina håll stora problem, och jag tror inte att någon trott att den väldiga flyktingvågen 2015 skulle vara problemfri. Integration tar tid och kostar pengar, men i slutänden är det trots allt troligt att det blir en vinst för samhället. Den slutsatsen finns det förvisso olika åsikter om.

Sant är däremot att attityden mot invandring blivit mer avog. En ledande moderat som Elisabeth Svantesson kan kläcka ur sig dumheter som ”den invandring som vi har just nu är inte lönsam”.

Inte lönsam! Låt mig påminna om 2015 då miljoner människor befann sig på flykt undan krig och förödelse. Några med sikte på Sverige och vi öppnade våra gränser, ja, vi öppnade för en stund våra hjärtan. Vi fanns där i nödens stund och inte för att Sverige skulle tjäna på det.

Det vet nog Svantesson, men i en tid då alltfler partier väljer att svänga sig med SD-retorik och ett val närmar sig så drar sig inte vissa politiker för att öppet visa den smuts de tidigare dolde. Det är stor risk att det kommande halvåret blir slagfält för allehanda rasistiska oanständigheter, halvsanningar och rena lögner.

Som ett tidens tecken har de desperata kristdemokraterna med sin "kärlekskristna" botten hyrt in Bert Karlsson. En man som i början av 90-talet stod för allt det fula som ingen anständig politiker borde ta i med tång.