Examenstider! det varierar kanske något i landet när läsåret tar slut, men i Piteå är det visst den 15 juni. Låter lite sent, va? Stackarna som måste in i skolruljansen igen börjar redan den 23 augusti. Å andra sidan, om du räknar bort alla lov och andra lediga dagar så består läsåret 2018-19 av 178 skoldagar. Mm, precis, det går 365 dagar på ett år.

Inte konstigt att det uppväxande släktet är utarbetade och trötta nära nog till medvetslöshet. Nej, jag skojar, det här var bara ett ironiskt sidospår.

Examen och de lite äldre ska betygsättas. Drömmen är väl att alla får godkänt i alla ämnen och kan söka precis den fortsatta utbildning de önskar. Den drömmen kommer aldrig att slå in. Om du inte står där med studentmössan på svaj och en halvt urdrucken butelj bubbel i ena näven och ett glädjebetyg i den andra. Fast det där sistnämnda kräver nog att du går på en friskola.

Genom åren har många lärare i friskolor berättat om pressen att sätta just glädjebetyg. Det ligger lite i ägarnas affärsidé. Missnöjda föräldrar och elever är inte bra business.

Men enskilda lärares vittnesmål är lätt av avfärda. Svårare när en professor i nationalekonomi, Jonas Vlachos, i en studie jämfört sambandet mellan betyg och resultat i nationella prov mellan 2013-2016. Han slår fast att alla friskolegrupper sätter glädjebetyg jämfört med kommunala skolor och att Engelska skolan och Kunskapsskolan är "värst".

"Mina huvudslutsatser är att betygssättningen i alla ämnen verkar vara generösare för alla olika friskolegrupper, jämfört med kommunala skolor som har motsvarande resultat på de nationella prov när de finns", säger Jonas Vlachos och hävdar att ungefär två tredjedelar av Engelska skolans bättre resultat beror på generös betygssättning.

Det går i linje med Skolverkets rapport från februari som visade att friskoleelever har högre betyg i gymnasiet – men klarar sig sämre i högskolan än elever från kommunala skolor. Glädjebetygen var således till liten hjälp på högskolor och universitet.

Koncernen Engelska skolan som drivs av paret Barbara och Hans Bergström gör en årlig vinst på runt 150 miljoner. De avfärdar självfallet alla negativa utredningar och rapporter. Samtidigt är de förstås starkt kritiska till alla försök att komma till rätta med övervinster.

"Det måste bli slut på kommunistväldet" som de uttryckte saken.

Nu förhåller det sig precis tvärtom. Sverige är ett land som är genomsyrat av nyliberalt tänk och vi är det enda landet i världen som tillåter profitörer som paret Bergström att smörja kråset med våra gemensamma skattepengar. Att få stopp på det har ingenting med kommunism att göra.