KRÖNIKA När politiker ondgör sig över bidrag så bör du dra öronen åt dig. Ett exempel är de pengar du får när du blir så sjuk att du inte kan jobba. Det är inget bidrag, det är en försäkring.

Numera är det långt ifrån självklart att du får del av sjukförsäkringen när du behöver den. Tusentals personer nekas. Många hamnar i en bottenlös avgrund, andra tar strid och överklagar. Flera tusen ärenden väntar på omprövning eller rättsligt beslut.

Är det försäkringskassan som är sjuk?

Ja, när man läser att det i vart fall på vissa kontor lönar sig för handläggare att neka sjukpenning så är det nära till hands att tro det. Ju fler avslag, ju högre lön och förmodligen smidigare karriärväg. Det här har flera handläggare vittnat om, men utåt kommunicerar försäkringskassan att det handlar om "isolerade händelser".

När det avslöjades så reagerade socialminister Annika Strandhäll (S) och kallade det oacceptabelt. En tid senare visade regeringen handlingskraft och gav generaldirektör Ann-Marie Begler sparken. Handlingskraft? Ja, det är ju val i höst.

Vi minns hur den borgerliga regeringen gjorde livet surt för sjuka och inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna att sjuka människor inte skulle jagas. Samtidigt införde s-regeringen ett nytt mål 2015 för att minska kostnaderna för sjukpenningen. Försäkringskassans uppdrag blev att inte betala ut mer än nio dagar i snitt per person och år.

Men om kartan inte överensstämmer med verkligheten? Ja, risken att övernitiska chefer pressar anställda att avslå ett visst antal ärenden torde i vart fall inte minska. Det är med andra ord fullt möjligt att tusentals sjuka människor som borde ha rätt till sjukpenning har nekats. De många överklagningarna kanske kan ses som en fingervisning om den saken.

En återkommande ångestfylld tanke är att jag ska bli så sjuk att jag måste söka sjukpenning. Jag skulle tveklöst känna mig utlämnad åt omständigheter och godtycke. Mitt liv skulle kunna gå i kras.

Där är jag inte än, men jag lider av tinnitus och nyligen blev jag uppmanad av sjukvården att delta i en rehabdag för att få bättre verktyg att hantera besvären.

Överläkaren skrev ett läkarintyg om förebyggande sjukpenning för den aktuella dagen. Bara formalia fick jag höra av sjukvården och skickade in läkarintyget. Icke så, en blankett anlände där jag ombads fylla i en ansökan om "godkännande av behandlingsplan för sjukpenning i förebyggande syfte". Om jag får godkänt kan jag sedan ansöka om och kanske få sjukpeng för denna rehabdag.

Byråkratins seger över människan.