I Barnkonventionen står det att alla barn och unga har rätt att få vara delaktiga och att vuxna måste lyssna på dem.

Nu kan du ta chansen att göra din röst hörd. Vad vill du förändra eller förbättra?

Fotografera eller rita en bild på något som du önskar att politikerna skulle göra något åt. Skriv en eller ett par korta meningar till bilden där du förklarar vad det är du vill. Bilden och texten använder Minibladet sedan som en insändarbild.

Gör så många insändarbilder ni kan i klassen. Bästa bidraget vinner 1 000 kronor till klassen.

Klicka här så kommer till till rätt sida för att skicka in materialet.