I Piteå finns tre ungdomsförbund: Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Moderata Ungdomsförbundet och Ung Vänster. Övriga partier har ingen organsierad ungdomsverskamhet, även om önskan finns. Centerpartiets gruppledare Majvor Sjölund menar att ungdomarnas representation är viktig.

– Jag skulle önska att engagemanget bland unga var större, men jag tror att det behöver vara så att man engagerar sig i en fråga i taget, man köper liksom inte hela paketet.

Hon tror dock att ett förbund kommer att uppstå inom en snar framtid.

– Det finns så pass många intresserade och vi i partiet hjälper gärna till att skapa ett förbund, för det behövs.

Enligt Liberalerna i Piteås ordförande Ulf Lindström kan det svala politiska intresset ha att göra med en sorts uppgivenhet bland unga.

– Det finns många anledningar, jag tror en av de största är att ungdomar tycker att de inte har någonting att säga till om. Att de inte får gehör för vad de tycker, och att man känner att det inte spelar någon roll för de som bestämmer gör som de vill ändå. Samtidigt ser man hur dialoger förs på elevråden på skolorna, men det stannar där, säger han.

Att nå ut till just ungdomar är någonting som partierna arbetar med på olika sätt och i olika utsträckning. Liberalerna använder sig av annonser i tidningar med bred målgrupp, medan Helén Lindbäck, gruppledare för Kristdemokraterna i Piteå, gör det genom möten.

– Jag träffar mycket ungdomar och de jag tänker skulle kunna vara intresserade frågar jag, men man får ganska mycket nej. Vi gör vad vi kan, säger Lindbäck.

Enligt henne kan det bristande deltagandet bland unga bero mycket på att det politiska arbetet upplevs som jobbigt och långsamt.

– Och det är ju verkligen så, det tar tid att sitta i kommunfullmäktige och jobba kvällar och helger. I nuläget har vi sammanträden till tio, elva på kvällen. Äntligen har vi fått igenom en förändring, vi kommer sluta klockan 18 istället, det är det minsta man kan begära. Vilken ung mamma har annars tid? Vi vill ju ha unga människor mitt i livet.

Robert Håkansson, ordförande för Sverigedemokraterna i Piteå, håller med om att det är svårt att få yngre att engagera sig.

– Vi har några medlemmar under 30 men det är inte många. Jag tror man uttrycker sitt engagemang på andra forum istället, till exempel sociala medier, säger Håkansson.

Sverigedemokraternas ungdomssektion Ungsvenskarna har ingen organiserad verksamhet i Piteå, men det finns representanter i övre Norrland som bland annat åker ut till skolorna för att informera.

– Men jag upplever att det går trögt bland tonåringarna, säger Håkansson.

UNG har försökt nå Miljöpartiet i Piteå utan resultat.


Läs mer:

"MUF nytt ungdomsförbund i Piteå"

"Politiken sedan barnsben"