Piteå ska få en fullstor fotbollshall på Noliaområdet.

Tidigare i år tog Piteå kommun beslutet att anlita BD Bygg och Polarhall för uppdraget.

Men alla gillade inte beskedet. Två aktörer överklagade det.

BDX drog tillbaka sin överklagan efter några dagar.

Kvar stod Scandihall.

Piteå kommun hade skrivit att "hallen ska dimensioneras för minst 150 personer". Det tolkade Scandihall som Polarhall inte uppfyller kraven. "Eftersom Polarhalls hallar bara är godkända för högst 150 personer uppfyller det inte kraven i upphandlingen", skrev man i sin överklagan.

Piteå kommun avvisade det som att norrmännen missförstått själva innebörden av texten.

Om överklagan fått prövningstillstånd så skulle hallen ha skjutits på framtiden.

– Får de prövningsrätt så bedömer vi att det är kört det här året, tyvärr. Sedan är det Nolia nästa sommar­ och då kan vi inte ha en byggarbetsplats, så det blir väldigt svårt att hinna­ med det då också. I värsta fall blir allt två år försenat. Kanske kan vi hitta en lösning, kanske inte, sa Per Lenndin, projektansvarig på Piteå kommun.

Nu har Förvaltningsrättens beslut kommit.

Rätten anser att Scandihall inte har rätt att ansöka om överprövning. De då bolaget inte har lämnat ett anbud eller har haft för avsikt att göra det utan istället har försökt bli underleverantör.

Det ges alltså inget prövningstillstånd.

– Det känns fantastiskt skönt, även om de har möjlighet att överklaga, säger Per Lenndin.

En sådan måste lämnas in till Kammarrätten senast 3 maj.

– Vi har ett möte inbokat med BD Bygg och kommer att skriva kontrakt direkt om inte ärendet överklagas, säger Lenndin.

Ifall Scandihall för ärendet vidare är det oklart hur lång tid det tar innan Kammarrätten beslutar om ett eventuellt prövningstillstånd.