Svensk ekonomi växer så det knakar. Hotet är att fastighetsbubblan brister och att räntorna normaliseras kring 5 procent. Vi har den snabbaste tillväxten bland normala länder. Andra med bra tillväxt är USA och Storbritannien. Gemensamt för oss är att vi står fria från EMU med egna centralbanker och egna valutor som när krisen slog till 2008 föll i värde och därmed räddades tusentals småföretag och de stora multisarna slapp det värsta stålbadet. När det vände hade vi styrkan kvar och fick hög tillväxt och ökat värde på våra valutor.

Nu har vi hög tillväxt, sänkt arbetslöshet, noll inflation, extrema räntor, stigande reallöner och i år sänker regeringen pensionärernas skatt och ger gratis medicin till alla barn. Otaliga modeller ”visar” att med hög tillväxt, sjunkande arbetslöshet, låg inflation, låga räntor och viktiga reformer blir den sittande regeringen oerhört populär.

Bill Clintons kampanjchef, Carvilles slagord var ”it’s the economy stupid”. Går ekonomin bra vinner man val. Nu kraschar modellerna eftersom regeringen blir allt mindre populär och i stället växer stödet för partier och ledare utan program. Den enda rimliga förklaringen är invandringsfrågan. En klar majoritet vill idag ha begränsningar. Här har ekonomisk analys inget i sak att bidra med. Om befolkningen krymper eller växer är inte bra eller dåligt ur ekonomisk synpunkt. Snabba förändringar kan däremot ge upphov till stora problem.

Flyktingpolitiken är därför ingen ekonomisk fråga där man kan räkna sig fram till ett optimalt värde utan en fråga för varje individ om hur stora kostnader vi ska ta. Vad jag dock som ekonom upprörs över är medias behandling av Öresundstrafiken.

Synligt är en grötmyndig dansk statsminister som vill stjälpa över alla problem till oss och politiker och näringsliv som hävdar att några minuters extra restid för 18 000 pendlare är en katastrof för området. Osynligt är att kontrollerna redan på kort sikt skulle kunna innebära många miljarder i sparade utgifter för svenska folket. Mobbas pendlarna och Skåne av oss andra som så många i media nu hävdar? Är det synd om dem? Helt fel! De är extremt gynnade. Här finns ett uselt skatteavtal mellan Sverige och Danmark som gör att för oss andra kostar varje pendlare årligen ca 100 000 kronor per person. De skattar i Danmark men vi har kostnaderna för deras offentliga service.

Klart att Danmark vill ha fler sådana skattebetalare. Vår del av Öresundsbron kostade vidare i dagens penningvärde kanske 30 miljarder kronor och hade statens krav på ränta varit i nivå med det normala i näringslivet så hade nog pendlarnas biljettpriser legat på helt annan nivå.