I århundraden trodde man att det bara fanns ett medel mot all sjukdom – åderlåtning – där patienten tappades på sitt ”sjuka” blod via skålar eller av iglar.

De sjuka blev inte bättre utan sämre. Allt går igen. Se på dagens borgerliga universalmetod mot arbetslöshet: ”Sänk lönerna särskilt för de med de lägsta lönerna!” Låglönerna skulle under alliansens styre sänkas via jobbskatteavdrag, pressas ned av inflödet av billig EU arbetskraft utan svenska kollektivavtal, via import av lågavlönade icke EU medborgare, sänkt a-kassa, slopat skatteavdrag för fackavgifter. Effekterna av all Reinfeldts löneåderlåtning blev inte fler jobb utan bara lägre lön för alla dem som utsattes för ojust konkurrens men också ökade klyftor i samhället. De redan besuttna fick lägre kostnader för sin konsumtion särskilt för privata tjänster. Som tack blev alliansen omvald en gång. Bidragande var att många med lägre löner och tuffa arbetsvillkor i uppgivenhet vände sig bort från politiken eller sökte sig till rent populistiska profeter.

Nu kommer krav på löneåderlåtning igen från alla borgerliga partier. Flyktingkatastrofens långsiktiga kostnader ska enligt dem bäras av de med lägst lön främst kvinnorna i slitsamma jobb. De som har hög sjuklighet, låg pension och kort livslängd. Om inte de lågavlönade själva accepterar att få det ännu sämre hotar allianspartier och lobbyisterna på Svenskt näringsliv med att staten ska lagstifta.

Värst är Folkpartiet/Liberalernas ledarduo som har mage att kräva att använda ordet ”solidaritet” och säger att det vore osolidariskt av de som är de sämst betalda och hårdast arbetande att inte nu ensamma bära bördan. Vet liberalerna vad solidaritet är? Tänk om de i stället hade erbjudit att de själva och andra miljoninkomsttagare skulle betala väsentligt högre inkomstskatter.

De kämpar nu för lönestopp för de sämst betalda och att klart lägre löner ska erbjudas flyktingar som tar sådana jobb. Ingen ska avskedas sägs det men eftersom bortåt vart fjärde jobb varje år omsätts skulle förslaget på kort sikt skapa enorm lönepress nedåt för hundratusentals anställda. Få nya jobb skulle tillkomma men skattefuskdörrar öppnas på vid gavel för uthyrningsföretag. Jag ryser vid tanken på hur de drabbade skulle reagera socialt och politiskt. Kommer de att rösta och på vem?

Välj andra vägar! Som att satsa på massutbildning, utveckla och förenkla nystartsjobben, stoppa Alliansens och Miljöpartiets import av okvalificerad arbetskraft, satsa på entreprenörerna och låt de flyktingar som har teoretisk eller praktisk utbildning utbilda de som saknar!