Ledare Lördagen den 22 april träffade jag Tobias Baudin, ordförande i Kommunalarbetarförbundet, som gästade Socialdemokraternas distriktskongress i Luleå. Han berättade om Kommunals personalpolitiska manifest "Ta täten" som innehåller tio råd till landets alla politiker. I den lilla skriften påminner Kommunal om att den som sitter i fullmäktige eller i en nämnd inte bara är politiker utan också arbetsgivare, vilket innebär ett ansvar för att utveckla arbetsmiljö och anställningsvillkor i den offentliga sektorn.

Helt riktigt påpekar Baudin att Kommunals medlemmar hör till Sveriges mest älskade yrkesgrupper. Det handlar om undersköterskor, brandmän, barnskötare och andra människor som har stor betydelse för att våra vardagsliv ska funka.

Det är svårt att föreställa sig ett Sverige där kommunalarna stannar hemma. Det skulle påverka kollektivtrafik, förskolor, äldreboenden, hemtjänst, skolmåltider och annan viktig samhällsverksamhet.

Därför måste personalpolitiken vara ett högt prioriterat område för alla folkvalda. En schysst personalpolitik i den offentliga sektorn ligger i både brukarnas och skattebetalarnas intresse.

Som Baudin uttrycker saken: ”Vi vet att där personalen trivs med löner och arbetsvillkor ökar också kvaliteten i verksamheten.”

Av det skälet ligger det i allas – inte bara fackets – intresse att få stopp för ofrivilligt deltidsarbete, delade turer, osäkra anställningsformer och annat otyg.

På central nivå verkar SKL (Sveriges kommuner och landsting) vara med på noterna. SKL-basen Lena Micko (S) talar engagerat om personalpolitiken och har inlett kampanjen "Sveriges viktigaste jobb" för att informera om alla intressanta framtidsjobb i välfärdsektorn. Organisationen räknar med att det behöver nyrekryteras över en halv miljon välfärdsarbetare de närmaste tio åren.

Men det räcker inte med centrala kampanjer.

Det viktigaste arbetet för att utveckla personalpolitiken ligger på lokal nivå. Aktiva och pådrivande kommunpolitiker kan göra skillnad. Ett bra exempel är Kiruna kommun som är bäst i landet på att ordna heltider, enligt tidningen Arbetet. 86 procent av de anställda har heltidsarbete. Men resultaten skiljer mellan landets kommuner. Sämst i klassen är Simrishamn. Där har endast 45 procent av de anställda heltidsjobb. Sådana stora skillnader är oacceptabla.

Budskapet från SKL är ju tydligt. På sin hemsida beskriver SKL ”heltid som norm”. Men många kommuner är ännu inte i närheten av målet.

Kiruna visar emellertid att det går att nå resultat – om viljan finns lokalt. Det krävs ingen ”rocket science”. I Kiruna handlade det om politisk uppbackning för projektet, ett gott samarbete mellan fack och arbetsgivare samt att det skedde en samplanering mellan olika kommunala enheter. Det som går i Kiruna borde vara möjligt i fler kommuner.

En god början är att beställa hem Kommunals lilla häfte "Ta täten" till alla lokalpolitiker. Det borde vara obligatorisk läsning för alla förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner.