Onsdagen tillbringade jag i Skandiasalen i riksdagshuset i Stockholm. Fredrik Lundh Sammeli, distriktsordförande för S i Norrbotten, som leder det socialdemokratiska skogslänssamarbetet under 2016, hade bjudit in ett 70-tal S-tungviktare från norra Sverige till konferens.

På plats fanns en lång rad centrala S-företrädare som berättade om vad som är på gång.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson pekade på det positiva som sker på arbetsmarknaden just nu. Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar.

Men hon betonade även att kampen mot arbetslösheten inte bara är hennes och statens ansvar.

Alla lokalt och regionalt verksamma politiker har också ett ansvar för att använda de arbetsmarknadspolitiska verktyg och resurser som faktiskt finns.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht la ut texten om regeringens landsbygdspolitik.

Han berättade om att det redan satsas på både stöd till kommersiell service och bredbandsutbyggnad i glesbygden.

I den politiska stöpsleven finns även ett omfattande arbete med en samlad landsbygdspolitik, en ny livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram.

Civilminister Ardalan Shekarabi talade engagerat om sitt arbete med en stor regionreform.

Arbetet sker i högt tempo och inriktningen är klar.

Shekarabi vill ha färre, större och robustare landsting för att kunna hantera personalförsörjning, ekonomiska utmaningar och skapa likvärdighet över hela landet.

Näringsminister Mikael Damberg presenterade sin och regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Han underströk att industrin – icke minst de norrländska basnäringarna – fortfarande har en central betydelse för Sverige.

Om man räknar in de industrinära tjänsterna så står industrin för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står för 77 procent av det samlade exportvärdet.

Samlingen i Skandiasalen säger något viktigt till väljarna i både norr och andra delar av Sverige.

Regeringskansliet är just nu som tomteverkstaden dagarna före julafton. De ansvariga statsråden sitter inte och rullar tummarna på respektive departement.

Det sker politikutveckling varje dag.

Detta vardagsslit belönas inte med några stora feta rubriker i kvällspressen.

Den senaste veckan har i stället allt fokus varit på alla verkliga eller påstådda skandaler runt Kommunalarbetarförbundet. Men faktum är att det sker en massa intressanta och spännande saker i politiken som kommer att spela betydligt större roll för Sveriges utveckling på lång sikt.

En del bekymrar sig för att opinionssiffrorna för S och den rödgröna regeringen viker nedåt.

Men det vore betydligt värre – för S, regeringen och landet – om tillväxten sjönk och arbetslöshetssiffrorna steg.

Faktum är att socialdemokratin kan känna både optimism och tillförsikt när den talar om den egna politiken. Det gör skillnad att Sverige har en regering som prioriterar investeringar i infrastruktur, bostäder och utbildning före nya skattesänkningar.

Det betyder inte att regeringen saknar problem eller utmaningar.

Integrationen av alla nyanlända kommer, till exempel, att ställa enorma krav på alla regerings- och lokalpolitiker under de kommande åren.

Arbetslösheten bland utrikes födda har länge varit betydligt högre än bland inrikes födda.

Men en rad grundfundament ligger stadigt på plats.

Sverige har den fjärde starkaste investeringstakten och tillväxten i Europa. Statsfinanserna är i gott skick. Arbetsmarknaden utvecklas i rätt riktning.

Det är inte så illa pinkat, trots allt. Socialdemokratin behöver knappast rädas varken ett eventuellt nyval eller det ordinarie riksdagsvalet 2018.