ledare Den 1 september har det gått prick 18 år sedan Sunderby sjukhus invigdes under högtidliga former. Det var ett beslut som föregicks av stor politisk dramatik och splittring inom socialdemokratin i Norrbotten. Själv minns jag fortfarande maratondebatten på Socialdemokraternas distriktskongress 1993 i Folkets hus i Kalix.

Det gjordes totalt 57 (!) inlägg under debatten. Efter en lång rösträkningsprocedur kunde mötesledaren Lars Hedberg konstatera att kongressen med 146 röster mot 109 tagit ställning för att samordna länssjukvården i Luleå och Boden vid ett nytt gemensamt sjukhus i Södra Sunderbyn. I samma stund lämnade ombuden från Boden kongresslokalen – som en markering mot partidistriktets ställningstagande (vilket så småningom även blev landstingsfullmäktiges beslut).

Det var en jobbig och smärtsam tid för länets socialdemokrati. Ett kvartssekel senare är det dessutom ett beslut som alltjämt ger tydliga avtryck i den norrbottniska politiken.

Dels innebar det att Socialdemokraterna tappade den egna majoriteten i landstinget (eller regionfullmäktige, som det heter 2017) – en position som partiet inte varit i närheten av sedan dess. Dels blev det startskottet för bildandet av Norrbottens sjukvårdsparti, som fortsätter att vara det största oppositionspartiet även i det nya regionfullmäktige.

Till döddagar kan vi fortsätta älta om det hade varit bättre att bygga nytt på Storporsön i Luleå, låta samordningen ske genom en ombyggnad av det gamla länssjukhuset i Boden eller göra inget alls. Men nu blev det Sunderbyn. Uppenbarligen är det också en lösning som fungerar bra. 2 500 anställda vid Sunderby sjukhus gör ett proffsigt jobb dygnet runt.

Själv är jag bara nöjd med den vård och det bemötande som jag fick när jag åkte iväg till Sunderbyn med skyhögt blodtryck en mörk novemberkväll 2012. Jag är inte ensam om den erfarenheten. De flesta som varit i kontakt med sjukhuset talar gott om vårdens kvalitet.

Personalen gör storartade insatser. Vid Sunderby sjukhus bedrivs i dag både akut och planerad verksamhet inom alla specialistområden utom thorax- och neurokirurgi. Förlossningsavdelningen är den största norr om Uppsala med drygt 1 900 födslar per år. Sjukhuset tar hand om alla akuta operationer i Norrbotten, utom av patienter från Malmfälten.

Varje dag:

utförs 80-90 operationer.

kommer 70-90 patienter till akutmottagningen.

besöker 650-700 personer sin läkare.

får 550-600 personer sjukvårdande behandling.

Våren 2011 började Sunderby sjukhus även ta emot läkarstuderande som genomför de tre sista åren av sin utbildning på sjukhuset. Sammanlagt 60 läkarkandidater – på olika nivåer – studerar samtidigt vid sjukhuset. Det innebär så klart inte att det saknas sjukvårdsmässiga eller ekonomiska utmaningar för Region Norrbotten. Det är ingen dans på rosor att få ihop budgeten eller klara personalförsörjningen i ett glesbygdslän där många kommuner minskar befolkningsmässigt. Men det finns inga skäl att svartmåla sjukvården i norr.

Sunderby sjukhus blev – trots alla politiska konvulsioner under 1990-talet – en väl fungerande verksamhet.