Politiken kan ibland vara gråtrist vardag. Men energiminister Ibrahim Baylan tillät sig att vara visionär och lyfta blicken mot framtiden när han träffade landets S-redaktörer 22 februari. Han talade med stor entusiasm om resultaten från COP21, det stora klimattoppmötet i Paris, i december 2015.

Baylan menade att framstegen hänger ihop med utvecklingen inom energisektorn.

"Teknologin för nya rena energislag går framåt med stormsteg. Samtidigt faller kostnaderna dramatiskt", sa Baylan.

"Man ser att den rena tekniken – solceller, batterier, energieffektivisering och smarta nät – är det som är framtiden. Det är inte bara miljömässigt rätt utan också ekonomiskt smart", fortsatte han.

Vidare konstaterade Baylan att energifrågan och vårt användande av fosilla bränslen är avgörande för att komma till rätta med den globala miljöuppvärmningen.

"Vår användning av fosilla bränslen för att få värme, kyla, elektricitet och transporter svarar för två tredjedelar av klimatgasutsläppen i världen", underströk energministern.

Under Parismötet mötte Baylan många som var intresserade av det svenska exemplet.

"Vår kunskap är efterfrågad. Enligt IEA (International Energy Agency) ligger Sverige 20-25 år före alla andra när det gäller koldioxidintensiteten i energisektorn", berättade han.

Baylan pekade på att många vill ta del av Sveriges erfarenheter av energieffektivisering, koldioxidbeskattning och certifikatsystem.

Det är härligt att höra en minister som känner hopp och ser möjligheter inför framtiden.

Enligt Baylan är det möjligt förse både hushåll och industrier med el utan klimatpåverkan. I hans vision ryms sol, vind, vatten och bioenergi.

Men det återstår en lång väg att vandra innan visionen är verklighet. Sverige har i dag en elproduktion som till 83 procent baseras på vattenkraft och kärnkraft. Elektriciteten från kraftverken i Lule älv och reaktorerna i Oskarshamn är det som håller igång basindustrier, datorer, diskmaskiner, hissar, gatubelysning och annat som vi tar för givet i vår vardag. Vindkraft, sol och andra så kallade alternativ spelar fortfarande en begränsad roll.

Vi ska dessutom komma ihåg att dessa (i mångas ögon miljövidriga) kärnkraft- och vattenkraftverk är en viktig del av förklaringen till att Sverige har förhållandevis låga

koldioxidutsläpp. Sverige har inte haft samma beroende av kol och olja som många andra länder.

Således: Det kommer att ta tid att ställa om energissystemet. I klartext: Vi kommer att behöva kärnkraften ännu ett antal år.

Nyligen pekade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på att Sverige säkert kan klara sig utan de fyra äldsta reaktorerna, men att det inte går att avveckla sex reaktorer till att utan att det får allvarliga konsekvenser för både hushåll och industrier.

Dessutom bör Baylan och hans kompisar i den parlamentariska energikommissionen inte vara för snabba med att avfärda ny kärnkraftsteknik. Den fjärde generationens kärnkraftsteknik, som kan nyttja även kärnbränsle som idag betraktas som uttjänt, är något annat än den gamla. Därför bör energikommissionen ha en öppen och orädd inställning till alla alternativ, inklusive ny kärnkraftsteknik.

Det finns skäl att åtminstone titta på möjligheterna att ersätta gammal kärnkraft med ny. Den viktigaste ambitionen måste – trots allt annat – vara att kraftigt begränsa koldioxidutsläppen i Sverige och världen. Det är den stora ödesfrågan för planeten.