I början av april sprang jag ihop med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och hans politiskt sakkunnige Claes Nordmark i frukostmatsalen på Scandic Opalen i Göteborg. Jag trodde att de, i likhet med mig, var på väg till Svenska Mässan för att följa Socialdemokraternas partikongress. Men Bucht och Nordmark hade klivit upp i ottan för att åka till Ale.

Besöket i Ale var en del av regeringens Sverigeresa. Bucht har som ambition att besöka samtliga Sveriges omkring 140 landsbygdskommuner under mandatperioden. Hittills har han hunnit vara i drygt 40 kommuner.

”Jag tror att många regeringar under lång tid, oaktat kulör, har försakat svensk landsbygd. Nu är det slut med det, det gäller att vända utvecklingen. Vi kan inte dra isär landet, vi måste hålla ihop stad och land”, säger landsbygdsministern.

Under besöket i Ale fick Bucht bland annat besöka Lantfisk AB, ett företag som odlar fisk i ett cirkulärt system där det tar ansvar för sitt avfall och omvandlar det till en resurs som kan bli nya livsmedel. Lantfisk är ett bra exempel på att det finns spännande framtids-, hållbarhets- och utvecklingsprojekt inte bara i landets storstäder. Det tänks och prövas nytt även i Ale och andra mindre kommuner runtom i vårt avlånga land. Därför handlar jobb- och tillväxtpolitik inte bara om att gynna urbana miljöer. Det gäller att ta tillvara kraften och möjligheterna även i byar och mindre samhällen.

Den rödgröna regeringen har redan fattat ett antal beslut som stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet.

De nya miljarderna till kommuner och landsting bidrar till att utveckla välfärd och service i hela Sverige.

Mer statliga pengar för att bygga ut bredband på landsbygden skapar bättre förutsättningar för både människor och företag.

70 000 nya utbildningsplatser ger ett kunskapslyft som är bra för både stad och land.

Extrapengar till småbutiker och mackar medverkar till att rädda kommersiell service i glesbygden.

Vidare har Bucht tagit en rad andra initiativ som bådar gott inför framtiden och har betydelse för livet på landet.

Den parlamentariska landsbygdskommittén har presenterat 75 konkreta förslag.

I början av 2017 enades S, MP, M, L, C, KD och V om en ny nationell livsmedelsstrategi.

Arbetet med ett nytt nationellt skogsprogram pågår för fullt i regeringskansliet.

Som ett led i arbetet med livsmedelsstrategin har regeringen även tagit fram en särskilt matmiljard. Fram till 2019 satsar regeringen sammanlagt en miljard kronor för att förverkliga de omkring 40 förslag som finns i strategin. Siktet är inställt på att öka den svenska livsmedelsproduktionen, livsmedelsexporten och lönsamheten i branschen.

"Svensk livsmedelsproduktion ska öka och fler ska välja att lägga svensk mat på sina tallrikar. Det ska bli lättare för företag att nå nya marknader", säger Bucht.

Det är en helt annan inriktning än under den gamla alliansregeringen. Då var 08-fixeringen monumental. Nu stärker Bucht och hans regeringspartners landsbygds- och regionalpolitiken.

Mycket återstår visserligen att göra. Men kompassriktningen är tydlig. De regionala klyftorna ska bekämpas. Sverige ska hålla ihop. Bucht har valt rätt väg.