Ledare Under onsdagen firar Finland 100 år av självständighet – och jag tänker på Mauno Koivisto (Finlands president 1982-1994) som gick bort tidigare i år.

Koivisto var född 1923 och fick uppleva hur ett gammalt fattigsamhälle förvandlades till en modern välfärdsnation.

Han växte upp under enkla omständigheter i ett land som präglades av de fruktansvärda konsekvenserna efter det blodiga inbördeskriget 1918.

Sammanlagt dog omkring 37 000 personer i kriget mellan ”röda” och ”vita” finländare.

Det skapade djupa och långvariga sår i det finska samhället.

Som ung var Koivisto med och slogs som frontsoldat i kriget mot Sovjetunionen – en tid som han själv skildrat i boken ”Ung soldat - från skolbänken till skyttegraven” (Atlantis 2001).

”Varför ber jag till Gud att själv bli skonad när jag skjuter andra?” undrade Koivisto när han kastade sig ned i mossan för att skydda sig undan det ryska kulregnet i Karelen.

Efter kriget inledde han en imponerande karriär. Mauno Koivisto pluggade på universitetet i Åbo, skrev en avhandling om de sociala förhållanden och gick med i Socialdemokraterna.

Han blev bankman, senare finansminister och statsminister. 1982 valdes han med bred majoritet till ny president efter Urho Kekkonen, som hade avgått av hälsoskäl året före.

Under sin livstid fick Koivisto uppleva hur Finland orienterade sig allt närmare väst – en utveckling som han både välkomnade och drev på.

1955 gick Finland med i Nordiska Rådet (tre år efter de övriga nordiska länderna).

1986 blev landet fullvärdig medlem av den europeiska frihandelsorganisationen Efta. Den 1 januari 1995 tog Finland klivet in i EU.

Sakta men säkert har välståndet i landet också stigit. I World Economic Forums ranking anses Finland vara världens tionde konkurrenskraftigaste land. Rapporten framhåller att landet har ett framgångsrikt sjukvårds- och utbildningssystem samt en väl utvecklad miljö för innovationer.

För Sverige är och förblir Finland ett viktigt grannland. Likheterna mellan de två länderna är stora.

Under årens lopp har länderna flätats samman – genom ekonomi, arbetsmarknad, näringsliv och kulturutbyte.

I dag bor omkring 700 000 Sverigefinländare i Sverige. Det är ungefär sju procent av landets befolkning. I Finland är 5,3 procent av befolkningen registrerad som svenskspråkig. Till dessa kommer en stor grupp som betraktar sig som tvåspråkig.

Statsminister Stefan Löfven talar med rätta om ”två syskonländer i norr, som är del av en nordisk modell som blandar konkurrenskraft och välfärd så att människornas frihet ökar”.

Inför framtiden är siktet inställt på att utveckla samarbetet mellan Sverige och Finland.

- Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och hans finska motsvarighet Jari Leppä har initierat en fördjupad samverkan kring forskning och utveckling av skogen som är en stor tillgång för bägge länderna.

- Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö har stärkt ländernas militära samarbeten.

Under sina sista levnadsår var Mauno Koivisto drabbad av alzheimers. Men jag tänker ändå att han måste ha varit till freds med sitt liv och Finlands 100 år av självständighet.

I dag är Finland både en stark ekonomi och en stabil demokrati. Det är en fantastisk resa för ett land som varit hårt drabbad av både krig och inbördeskrig.